WHO WE ARE

gillis-1-400x400px

Thomas Gillis

Thomas Gillis behaalde zijn diploma’s Licentiaat in de Rechten en Licentiaat in de Criminologie aan de Universiteit Gent, en studeerde nadien verder aan King’s College London en London School of Economics and Political Sciences. Hij is tevens ingeschreven op de List of Counsel van het VN Libanon Tribunaal in Den Haag. Hij begon aan de Gentse balie als advocaat-stagiair in 1999, en dit op het kantoor van Mter. Piet Van Eeckhaut (†), oud-stafhouder van de Gentse Balie en uitzonderlijk strafpleiter. Dit was acht jaar de best mogelijke leerschool, waarna hij op 1 januari 2007 Gillis Advocatenkantoor oprichtte. Om deel uit te maken van het team zijn passie voor het strafrecht, volharding, doortastendheid, enthousiasme en veel energie een must.

Thomas Gillis got both his law degree and criminology degree at Ghent University. Later he studied at King’s College London and London School of Economics and Political Sciences. He is also a member of the List of Counsel of the UN Special Tribunal for Lebanon. He started as a trainee lawyer in 1999 at the law firm of Mter. Piet Van Eeckhaut (†), former Dean of the Ghent Bar Association and exceptional criminal lawyer. Eight years later he established Gillis Advocatenkantoor, January 1st 2007. To become part of the team, passion for criminal law, perseverance, thoroughness, enthusiasm and loads of energy are a must.

Thomas Gillis a obtenu ses diplômes de droit et de criminologie à l’Université de Gand. Ensuite il a fait des études à King’s College London et à London School of Economics and Political Sciences. Il est aussi membre de la liste des conseils de l’ONU Tribunal Spécial pour le Liban. Il a commencé sa carrière comme avocat-stagiaire au cabinet de Mtre. Piet Van Eeckhaut (†), ancien bâtonnier du barreau de Gand et avocat pénaliste exceptionnel. Après avoir eu là l’école d’apprentissage idéale pendant huit ans, il a établi son propre cabinet, Gillis Advocatenkantoor, le premier janvier 2017. Pour joindre l’équipe, la passion pour le droit pénal, la persévérance, l’enthousiasme, la rigueur et beaucoup d’énergie sont indispensables.

gillis-2-400x400px

Jesse Van den Broeck

Jesse Van den Broeck behaalde zijn diploma rechten aan de KU Leuven, waar hij zich toespitste op het strafrecht en strafprocesrecht en het internationaal en Europees recht. Mter. Van den Broeck liep stage op de Belgische ambassade te Brasília. In 2015 vervoegde hij Gillis Advocatenkantoor. Sedert 2016 is hij
houder van het getuigschrift “Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken”.

Jesse Van den Broeck obtained his Law Degree at the KU Leuven, where he focussed on criminal law and criminal procedure and international and
European Law. Mr Van den Broeck was an intern at the Belgian Embassy in Brasilia (Brazil). In 2015 he joined law firm Gillis Advocatenkantoor. From 2016
he is holder of the certificate “Special training Cassation Procedure in criminal matters”.

Jesse Van den Broeck a obtenu son diplôme de droit à la KU Leuven, où il s’est spécialisé dans le droit pénal et de procédure pénale et le droit international et européen. Mtre. Van den Broeck a fait un stage à l’ambassade de Belgique à Brasília. En 2015, il a rejoint le cabinet d’avocats Gillis Advocatenkantoor. Depuis 2016 il est titulaire du certificat « Formation spéciale procédure de Cassation en matière pénale ».

gillis-3-400x400px

Dominique De Waele

Na het behalen van zijn Master in de Rechten aan UGent, werkte Dominique De Waele een bijkomende Master in General Management af aan de Vlerick Business School. Hij begon zijn loopbaan als advocaat bij Allen & Overy te Brussel. Hij vervoegde Gillis Advocatenkantoor in 2017.

After obtaining his Master of Laws at Ghent University, Dominique De Waele completed an additional Master in General Management at Vlerick Business School. He first started his career as a lawyer at Allen & Overy Brussels. He joined law firm Gillis Advocatenkantoor in 2017.

Après l’obtention de son Master en Droit à l’Université de Gand, Dominique De Waele a complété un Master supplémentaire en General Management à Vlerick Business School. Il a commencé sa carrière comme avocat au cabinet d’Allen & Overy à Bruxelles. Il a rejoint le cabinet d’avocats Gillis Advocatenkantoor en 2017.