“To have once been a criminal is no disgrace. To remain a criminal is the disgrace”

Malcolm X

Core Business

Gillis advocatenkantoor behandelt enkel strafzaken. Strafrecht is een complexe en snel evoluerende rechtstak die een bijzonder grondige inhoudelijke én procedurele kennis vereist. Een jong, energiek en krachtdadig team vecht elke dag opnieuw om de belangen van haar cliënten ten volle te verdedigen. Doortastendheid, doorzettingsvermogen, doelgerichtheid en welsprekendheid: dat is waar we voor staan en waar onze cliënten op kunnen rekenen.

Gillis Law Firm handles only criminal cases. Criminal law is a complex and rapidly evolving area of law, requiring a particularly profound knowledge in substance and in procedure. A young, energetic and effectual team fights every day again to defense the interests of its clients. Boldness, drive, purposiveness and eloquence: that is what we stand for and that is what our clients can count on.

Le Cabinet d’Avocats Gillis s’occupe uniquement d’affaires pénales. Le droit pénal est un domaine complexe, qui évolue rapidement, et qui demande en particulier une connaissance profonde aussi bien sur le plan du contenu que sur le plan de la procédure. Une jeune équipe, énergétique et efficace se bat chaque jour pour defender les intérêts de ses clients. De l’énergie, de la ténacité, d’être résolu et de l’éloquence: c’est cela que nous défendons et c”est sur cela que nos clients peuvent compter.