“If you’re in the penalty area and don’t know what to do with the ball, put it in the back of the net and we can talk about your options later”

Bob Paisley

SPORTS LAW DEPARTMENT

De ultieme beheersing van tijd en ruimte, behoud van het overzicht in de hectiek en opwinding van het spel: een gave die slechts weinigen gegeven is binnen de groene rechthoek. Vista. Denk Zidane, Pirlo, Iniesta. Niet noodzakelijk luide roepers, maar gepassioneerde, betrouwbare krachten die door hun spelinzicht hun teamgenoten bij de hand nemen en de weg naar de overwinning uitstippelen.
Vista Sports wil graag hetzelfde doen voor zijn spelers. Gedreven door onze passie voor het edele balspel en zijn actoren en gewapend met onze juridische achtergrond, willen wij onze spelers op de best mogelijke manier bijstaan en begeleiden. Niet alleen in contractonderhandelingen, maar ook bij alle andere extra-sportieve beslommeringen. Voor deze kunnen wij, zo nodig, beroep doen op een netwerk van specialisten.
Het hoeft niet gezegd dat bij Vista Sports het belang van de speler voorop staat. Wij willen een transparante lange termijnrelatie uitbouwen met elk van onze cliënten en hen helpen de juiste carrièrekeuzes te maken, dit alles in overleg met de familie van de speler. Het perspectief van Vista Sports is niet beperkt tot de duur van de carrière: wij willen onze spelers ook voorbereiden op en bijstaan bij het leven na hun carrière.
De vertegenwoordiging van spelers gaat verder dan een job: het is een passie. Bij Vista Sports beschouwen we het dan ook als een evidentie om dag en nacht klaar te staan voor onze spelers en hun belangen op een dynamische, proactieve en toegewijde wijze te behartigen. Vista Sports wil een baken van vertrouwen zijn in de jungle die de voetbalwereld soms is.

The ultimate control of time and space, preservation of the overview in this hectic and exciting game: a gift, only given to a few, within the green rectangle. Vista. Image Zidane, Pirlo, Iniesta. Not necessary loud shouters, but passionate, reliable forces, who by their insight in the game hold their teammates by the hand and map out the road to victory.
Vista Sports wants to do the same for its players. Driven by our passion for the noble ball game and its actors and armed with our legal background, we want to assist and accompany our players in the best possible way, not only in the contract negotiations, but also in other extra sporty worries. For this we can, if necessary, call on a network of specialists.
It goes without saying that at Vista Sports the player’s interest comes first. We want to build a transparent long term relationship with each of our clients and help them in making the right choice for their career, all this in consultation with the player’s family. The perspective of Vista Sports is not limited to the duration of the career: we also want to prepare our players for a life after their career and assist them in it.
The representation of players goes beyond a job: it is a passion. At Vista Sports we consider it an evidence to be available day and night for our players and to look after their interests in a dynamic, proactive and dedicated manner. Vista Sports wants to be a beacon of confidence in the jungle, which is sometimes the world of soccer.

Le contrôle ultime de temps et d’espace, maintien de la vue d’ensemble dans l’agitation et l’excitation du jeu: un don qui n’est que donné à peu dans le rectangle vert. Vista. Pense à Zidane, Pirlo, Iniesta. Pas nécessairement des crieurs bruyants, mais des forces passionnées, fiables, qui par leur compréhension du jeu conduisent par la main leurs coéquipiers et jalonnent l’itinéraire vers la victoire.
Vista Sports aime bien de faire la même chose pour ses joueurs. Emportés par notre passion pour ce noble jeu de ballon et ses acteurs et armés de notre passé juridique, nous voulons assister nos joueurs de la meilleure façon possible et les accompagner. Non seulement dans les négociations contractuelles, mais également pour tous les autres soucis extra-sportifs. Pour ceux-ci nous pouvons, si nécessaire, faire appel à un réseau de spécialistes.
Il va sans dire que chez Vista Sports l’intérêt du joueur est prioritaire. Nous voulons développer une relation transparente à long terme avec chacun de nos clients et les aider à faire le bon choix de carrière, tout ceci en concertation avec la famille du joueur. Le perspectif de Vista Sports n’est pas limité à la durée de carrière: nous voulons préparer nos joueurs à la vie après leur carrière et les aider à cela.
La représentation de nos joueurs va outre un boulot: c’est une passion. Chez Vista Sports nous le considérons comme une chose évidente d’être prêt jour et nuit pour nos joueurs et de veiller à leurs intérêts d’une façon dynamique, proactive et dévouée. Vista Sports veut être un signe de confiance dans la jungle, que est parfois le monde du football.